Logo Nieuwsbrief financi묥 planning
Nieuwsbrief financiële planning is een uitgave van Stichting Persoonlijke Financiën

Home

Redactioneel

Inkomensplanning

Vermogensplanning

Estate planning

Wetgeving

Best Practices

Columns

Contact

Inschrijven

Neem nu een abonnement op de Nieuwsbrief financiële planning

Schrijf u hier online in.


Inloggen
Disclaimer

Aansprakelijkheid
Deze internetsite bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Nieuwsbrief financiële planning kan geen verzekering betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze internetsite en de gegevens in andere landen of rechtsgebieden geven. Nieuwsbrief financiële planning kan de voorwaarden te allen tijde intrekken of wijzigen. Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Nieuwsbrief financiële planning of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Nieuwsbrief financiële planning en vrijwaren Nieuwsbrief financiële planning derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Nieuwsbrief financiële planning worden verveelvoudigd. Mocht Nieuwsbrief financiële planning op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Nieuwsbrief financiële planning het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Privacy
Op verschillende plaatsen op de site heeft de bezoeker de mogelijkheid persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Nieuwsbrief financiële planning, Postbus 2698, 3800 GE te Amersfoort. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van onze administratie en zullen nooit zonder toestemming van de bezoeker aan derden worden verstrekt.

Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden


Copyright © 2006-2009 Stichting Persoonlijke Financiën - Alle rechten voorbehouden.   Powered By JSK Hosting Solutions